ОСНИВАЊЕ ВАЉЕВСКЕ ЕПИСКОПИЈЕ

Још у време средњовековне српске државе, крајем 13. века је на подручју северозападне Србије установљена Мачванска епархија, у чијем саставу су се вероватно нашле и територије краља Драгутина у источној Босни. Ова епископска катедра пресељена је средином 15. века у Ваљево. Ваљевска епископија јавља се под тим именом први пут почетком 18. века, на подручју Ваљева, Колубаре, Тамнаве, Мачве, Подриња и Рудника. По мишљењу Радослава Грујића, њени епископи су, изузимајући доба аустријске окупације Србије, били и епископи старе Моравичке и дела зворничке епархије кроз цео 18. и прве три деценије 19. века. Током 18. века и повременим уласком ваљевског краја у Аустријско царство, стичу се повољнији услови за оживљавање верског живота православних Срба и обнову и јачање црквене организације. Упркос отпору аустријских власти, Карловачка и Београдска митрополија спојене су у једну, 1726. године. Након смрти митрополита карловачког Вићентија Поповића, митрополит београдски Мојсије Петровић изабран је на његово место, задржавајући као администратор и области којима је до тада управљао. На тај начин и Ваљевска епископија постаће део Београдско-карловачке митрополије. Већ октобра 1737. Турци су поново освојили Ваљево и највећи део северозападне Србије. Београдским миром, склопљеним 1739., повратили су целокупно подручје јужно од Саве и Дунава, чиме је престала да постоји аустријска Краљевина Србија. На том простору успостављен је Београдски пашалук. Црквена организација поново је морала да се прилагођава новим државним границама. Ваљевска епархија, као део Београдскокарловач ке митрополије, такође је престала да постоји, док је епископ прешао у Срем. Ваљевска епархија биће сједињена са Ужичком у Ужичко – ваљевску митрополију којом ће, након укидања Пећке патријаршије 1766. управљати митрополити Грци. Тако ће остати све до стварања Кнежевине Србије 1830. године која ће, већ следеће године ставити под контролу и црквену управу.

Discover the best gaming experiences at best Canadian mobile casinos. These top-rated platforms offer a seamless and enjoyable gaming experience on your mobile device, ensuring you can enjoy your favorite casino games wherever you are.