Предавање: Домовина се брани лепотом и лепим васпитањем