Креативност ученика из Убића

У сарадњи са вероучитељем Миланом Јанковићем, уз разноврсност наставних метода и коришћење бројних средстава у настави, обавезну организацију групног облика рада и тимски рад, континуирано се реализују радионице верске наставе уз унутарпредметну и међупредметну корелацију наставних садржаја. Пример таквог рада је радионица под називом „Израда макете храма и објашњење делова Цркве “ у Издвојеном одељењу Убић Основне школе „Милован Глишић“ Ваљевска Каменица.

                                                                       Стефан Костадиновић, проф. разредне наставе